Eric som konstnär

Eric hade en utpräglad förmåga att ta intryck, en förmåga som återspeglar sig i hans måleri med lyckade återgivningar av de ultravioletta färgerna samt att föra över motiv till duk. I Västra Sund lärde han känna naturen och Kleva blev ett av hans kära mål, varifrån han med penseln fångade panoraman över Glafsfjorden. När Eric gick emot det konstifika och etablissemanget banade han väg för det "fria måleriet", som innebar att konstnären inte fick några stipendier eller statliga bidrag. Själv utvecklade han sin egen förmåga att uttrycka sig i färger, att återge naturen och att utveckla en egen teknik. Kanske ligger det en del i att så kallade förståsigpåare har hämmat uttryckssättet i konsten som medel och kreativitet för människan och att inte konsten skulle tillhöra "folket" utan få utvalda, som tilldelades arbetsuppgifter.

 

Privat ägo:

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.